Cursussen

Longeercursussen in Nederland en ook in België (Vlaanderen). Zelfs verder over de grenzen heeft Lammert deze cursussen gegeven; Canada, Duitsland, Zwitserland, Italië, Tsjechië, Zuid-Afrika).

Wat je nodig hebt voor een cursus:

  • Een datum
  • 10 cursisten
  • Een overdekte accommodatie met een ruimte voor het theoretische gedeelte van de cursus en plek voor de paarden tijdens de cursus.
  • Een mogelijkheid voor koffie en een kleine lunch en voor het stallen van een paar paarden tijdens de cursus.
  • Twee hele zaterdagen ( niet meer dan 10 deelnemers)
  • Een heel weekend (idem)

Kosten cursus: € 185,00 inclusief uitgebreid cursusboek met de DVD ‘longeertechniek’.

Centraal bij de cursussen staat de individuele begeleiding. De geringe grootte van de groep zorgt ervoor dat iedereen die aandacht krijgt die nodig is om optimaal te leren longeren. Vaak begint de cursus met een korte theoretische presentatie. Tijdens deze presentatie worden verhelderende beelden vertoond. Zo krijg je voorbeelden voorgeschoteld van paarden die niet of juist wél in de juiste houding lopen. Verteld wordt op welke manier je door goed longeren invloed kunt uitoefenen op je paard zodat het ‘lekker door zijn lijf’ en ‘bij elkaar’ leert lopen.

Neem gerust contact op voor meer informatie of reserveren.