Hallo allemaal!

Vandaag begin ik met mijn allereerste blog op onze splinternieuwe website.

Op het gebied van hippische instructie heb ik mijn ervaring opgedaan als instructeur bij de KNHS en later als longeer- en rijinstructeur als zelfstandige. Samen met mijn vrouw Jet heb ik verschillende educatieve boeken geschreven en instructieve dvd’s gemaakt. Op die manier hoop ik dat ik mijn kennis kan verspreiden en dat die bewaard blijft, ook als ik na verloop van tijd geen instructie meer zal geven.

Mensen vinden dat mijn kennis en de enthousiaste manier van lesgeven aanstekelijk werken op mijn leerlingen, speciaal op het gebied van longeren, maar dan wel met de link naar het mennen en rijden. Deze disciplines zijn samen met het longeren mijn specialiteit, waarbij ik de basis altijd heb gezien als heel belangrijk voor het verder opbouwen van de sport.

“Geen resultaat zonder een gedegen basis, het fundament waarop alles met betrekking tot het welzijn en welslagen van paard en ruiter is gebouwd.”

Een paard is een kuddedier dat in de natuur moest kunnen vluchten.

Daarom is het zo atletisch als het is. Het is een fantastische atleet en wij moeten daar als zodanig mee omgaan: Het heeft de grootste fysieke mogelijkheden van alle zoogdieren. Het kan meer dan 8,5 meter ver- en bijna 2,5 meter hoogspringen. Een getraind paard met wat aanleg is in staat tot onvermoede bewegingen. Door de juiste training kunnen we al die vermogens kanaliseren.

Als het goed is heeft het zijn jeugd doorgebracht onder de meest positieve omstandigheden: goed voer, veel beweging, spelen met andere opgroeiende paarden en ondertussen een kennismaking en vertrouwd raken met de dingen die de mens van hem vraagt.

Bij ons mensen is dat niet anders. Wil je uitgroeien tot een blij en evenwichtig persoon dat positief in het leven staat, dan is ook voor ons het fundament van het allergrootste belang voor de rest van ons leven. Als kind ben je het beste in staat die factoren te ontwikkelen als je actief bent, veel buiten speelt, opgroeit in een stabiele omgeving met aandacht en toch een zekere vorm van zelfstandigheid. Je kunt dan je handigheid en je creativiteit ontwikkelen die je in je latere leven zo hard nodig hebt.

Een paard dat de hele dag binnen staat, als veulen te hard gevoerd is en dus te weinig beweging krijgt en te zwaar is zal zich nooit ontwikkelen als een veelbelovend sportpaard.

Ook dat geldt voor ons mensen; wie als kind te veel met zijn telefoon, tv of computer bezig is, te weinig buiten speelt en dus te weinig beweging krijgt zal zich ook niet snel ontwikkelen tot een actief, sportief persoon. Een ruiter die zijn sport positief wil beleven maar daarvoor in balans met zijn of haar paard moet zijn, zal daar de negatieve invloed van ervaren.

Orde, rust en regelmaat

Dat zijn de voorwaarden voor de motivatie om te willen leren en de mogelijkheid te kunnen leren. Ook dat geldt voor zowel paard als ruiter. Wij willen de paardensport beoefenen, maar daar heeft het paard niet om gevraagd. Juist daarom moeten we een klimaat ontwikkelen waarin het paard de bereidheid heeft om te willen leren. De vraag is dus: hoe creëer ik de voorwaarden om met mijn paard ‘in gesprek’ te komen?

Eén ding is duidelijk: een paard wil zelf leiden of door ons geleid worden. Natuurlijk is het de bedoeling dat jij de leiding krijgt en dat hangt samen met de manier waarop je met elkaar omgaat. Met pamperen en verwennen zul je dat respect niet zo snel verdienen, het geeft verwende en vervelende paarden, net als bij verwende kinderen. Helaas zien we steeds vaker paarden in een afgedwongen houding lopen met afgedwongen bewegingen. Dit lijdt tot schijnvorderingenen en wreekt zich op den duur. Rijden met afgedwongen en aangeleerde kunstjes is iets anders dan werken vanuit het fundament wat ik eerder noemde.

Wederzijds respect tussen paard en mens.

Maar dat kun je alleen krijgen als je het verdient. Je kunt het verdienen door je te verplaatsen in het wezen van het dier zodat je een respectvolle relatie op kunt bouwen. Het is iets wat vroeger vanzelfsprekender was dan in deze tijd van haast, drukte, minder bewegen en minder contact met de natuur en met de dieren. Omdat we niet van jongs af aan op de boerderij en met dieren zijn grootgebracht vraagt het nogal wat van ons. Daarom zullen we er helemaal voor moeten gaan, ook als het eens tegenzit. Het vergt zelfdiscipline van jou als paardensportbeoefenaar want je paard heeft er echt niet om gevraagd en zal alleen meewerken wanneer jij het klimaat daarvoor geschapen hebt!

Veel aandacht zal ik daaraan besteden in mijn blogs, want van ‘mensen met paarden’ willen we ons ontwikkelen tot echte ‘paardenmensen’.

“Op de juiste manier opgegroeide, opgevoede en getrainde paarden, pony’s én ruiters zullen zich beter voelen en zullen langer plezier van elkaar hebben als ze onze blog blijven volgen!”

Onze boeken en dvd’s zijn verkrijgbaar via onze onze webshop,  Media BoekserviceEpplejeck en verder in de boekwinkels.