Cursussen

Ruiterfit door ecotraining

Zit je fit

filmpje ruiteranalyse

 

Longeercursussen in Nederland en ook in België (Vlaanderen) en zelfs verder over de grenzen( Canada, Duitsland, Zwitserland, Italië en  Zuid Afrika). Je kunt als aankomend cursist samen met ons een cursus organiseren. Het enige dat je nodig hebt is:

  • Een datum
  • 10 cursisten (zo nodig helpen we daarmee))
  • Een overdekte accommodatie met een ruimte voor het theoretische gedeelte van de cursus en plek voor de paarden tijdens de cursus.
  • Een mogelijkheid voor koffie en een kleine lunch en voor eht stallen van een paar paarden tijdens de cursus.

Afhankelijke van de ligging van de cursusplaats:

  • Zes avonden
  • Twee hele zaterdagen ( niet meer dan 10 deelnemers)
  • Een heel weekend (idem)
  • Kosten cursus: € 185,00 inclusief cursusboek met DVD
www.arnd.nl

Centraal bij de cursussen staat de individuele begeleiding. De geringe grootte van de groep zorgt ervoor dat iedereen de aandacht krijgt die nodig is om optimaal te leren longeren. Vaak begint de cursus met een korte theoretische presentatie. Tijdens deze presentatie wordenverhelderende beelden vertoond. Zo krijg je voorbeelden voorgeschoteld van paarden die niet of juist wél in de juiste houding lopen. Verteld wordt op welke manier je door goed te longeren invloed kunt uitoefenen op uw paard om te zorgen dat het ‘lekker door zijn lijf’ en ‘bij elkaar’ leert lopen .

Online longeercursus van Lammert op www.abouthorses.tv of https://e-quine.com/nl/shop/longeren-met-lammert/

 

Je zult er veel profijt van hebben bij het beoefenen van je eigen discipline in de paardensport!